Bon na laptopa dla nauczycieli

Bon na laptopa dla nauczyciela – wszystko, co musisz wiedzieć

Ministerstwo Edukacji i Nauki wspólnie z ministrem cyfryzacji podjęło ważną decyzję, która dotyczy nauczycieli w polskich szkołach. Ustawa o wsparciu kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli nie tylko przewiduje dofinansowanie na laptopy dla uczniów, ale także na zakup laptopów dla nauczycieli.

Jakie są kryteria kwalifikacji dla nauczycieli, aby otrzymać bon na laptopa?

Pierwszą ważną kwestią, która budzi zainteresowanie dydaktyków, jest pytanie o kryteria kwalifikacji. Kto dokładnie może skorzystać z tego programu? Nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni, którzy są zatrudnieni w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz w publicznych szkołach artystycznych, a także w niepublicznych szkołach artystycznych posiadających uprawnienia publicznej szkoły artystycznej, spełniają kryteria kwalifikacji. Jednak istnieją także inne czynniki, takie jak typ szkoły, przedmiot nauczania, charakter wykonywanych zadań i sytuacja społeczno-gospodarcza, które mogą wpłynąć na to, kto otrzyma bon.

Jakie są warunki korzystania z tego bonu?

Bon na laptopa dla nauczyciela jest przyznawany raz na pięć lat i nie może być wymieniony na gotówkę. Co to oznacza? Nauczyciel ma możliwość zakupu laptopa o wartości wyższej niż kwota bonu (2,500 zł). W takim przypadku, musi dołożyć własne środki na pokrycie nadwyżki. Jeśli natomiast wybierze laptop o niższej wartości, nie otrzyma zwrotu różnicy w cenie. Istnieje także restrykcja, która mówi, że zakupiony laptop nie może być sprzedany przez okres pięciu lat od daty zakupu.

Kiedy nauczyciele otrzymają te bony?

Aktualizacja z dnia 2 października 2023 r. informuje, że data składania pierwszych wniosków o bon dla nauczyciela została ustalona na 10 października 2023 roku. Pierwszeństwo otrzymują nauczyciele uczący klas 4-8 w publicznych szkołach podstawowych. Data składania wniosków różni się w zależności od typu szkoły. Na przykład, w dniu 10 października 2023 roku mogą składać wnioski wychowawcy i nauczyciele uczący w klasach IV-VIII publicznych szkół podstawowych, a następnego dnia – ci z niepublicznych szkół podstawowych.

Czy nauczyciele, którzy już otrzymali wsparcie na sprzęt komputerowy, mogą korzystać z tego programu?

Ministerstwo Cyfryzacji potwierdziło, że nauczyciele, którzy wcześniej otrzymali wsparcie od rządu w postaci 500 zł na zakup sprzętu komputerowego w celu prowadzenia lekcji zdalnych podczas pandemii, również będą uprawnieni do skorzystania z bonu na laptopa.

Jakie właściwości powinien mieć laptop dla nauczyciela?

Laptopy zakupione za pomocą bonu muszą spełniać pewne wymagania. Muszą być fabrycznie nowe, sprawne technicznie i posiadające 36-miesięczną gwarancję producenta. Ponadto, muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż 9 miesięcy od daty sprzedaży i wprowadzone do obrotu na terenie Unii Europejskiej. Laptop musi również spełniać pewne parametry techniczne, takie jak wydajność, ilość pamięci RAM, pamięć SSD, ilość złączy komunikacyjnych, rozmiar ekranu i wiele innych.

Gdzie można wykorzystać te bony na dofinansowanie komputera?

Zgodnie z ustawą, zakupy za pomocą bonów na laptopa będą możliwe wyłącznie w punktach sprzedaży, które zarejestrują się w specjalnym systemie teleinformatycznym stworzonym przez Ministerstwo Cyfryzacji. To oznacza, że nauczyciele będą mogli wykorzystać bony tylko w tych miejscach, które zarejestrowały się w tym systemie.

Nasza firma też jest tam zarejestrowana, co pozwala na zrealizowanie bonu na zakup laptopa u nas. Oferujemy szeroki wybór laptopów spełniających wymogi ministerstwa, z gwarancją obsługi na terenie Polski. Dzięki profesjonalnemu doradztwu i kompleksowej obsłudze, u nas znajdziesz sprzęt idealny do pracy edukacyjnej.

Podsumowanie

Program bonów na laptopy dla nauczycieli jest ważnym krokiem w kierunku wspierania edukacji i rozwoju kompetencji cyfrowych dydaktyków. Wiadomo już ,że nauczyciele zyskają możliwość zakupu nowego laptopa, co z pewnością ułatwi im pracę, zarówno w szkole, jak i podczas prowadzenia zdalnych lekcji.

Przykładowa lista dostępnych laptopów: